Услуги

Списък на съоръженията с повишена опасност, на които "Овергаз Техника" АД извършва технически надзор:

I. Лицензия № 754 / 11.05.2015 г.:

 1. Газопроводи, газови инсталации, газорегулаторнипунктове, горивни уредби, бутилкови инсталации,

газови уреди и други газови съоръжения в административни, жилищни и обществени сгради и обекти.

II. Лицензия № 657 / 21.12.2010 г.:

 1. Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW, в това число:
  1.  Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MPa включително ;
  2.  Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 130о C включително.

III. Лицензия № 713 / 03.07.2012 г.

 1. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при налягане до 1.6 MPa и темперaтура на стените на съда до 200o C, на които произведението от обема в литри и максимално допустимото налягане в мегапаскали не надвишава числото 4000.
 2. Съдове предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване.
 3. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради.
 4. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.
 5. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налагане до 0,6 MPa до 8,0 MPa, включително и гореща вода с температура от 110о C до 400о C, включително и на които произведението на максимално допустимото налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.

IV. Лицензия № 311 / 20.10.2006 г. :

 1. Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях.
 2. Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ, газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради.
 3. Газови уреди