Опит

В съответствие с издадените лицензии № 311/20.10.2006г., № 657/21.12.2010г. и № 754/11.15.2015г., за поддържане на висока степен на безопасност на поднадзорните съоръжения, чрез регионалните представителства, “Овергаз Техника” АД осъществява технически надзор на над 30 000 вътрешни газови инсталации, над 500 газови инсталации в обекти с обществено- административни функции, над 250 газови инсталации в отоплитени котелни помещения, над 200 Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW и над 120 съдове под налягане."

Дружеството поддържа 19 регионални представителства, чрез които осъществява дейсност общо в 34 населени места - градовете Бургас, Карнобат, Ямбол, Стара Загора, Нова Загора, Асеновград, Първомай, Пазарджик, Пещера, Петрич, Разлог, Кюстендил, София, Банкя, Божурище, Мездра, Монтана, Ловеч, Левски, Павликени, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Габрово, Разград, Исперих, Попово, Кубрат, Русе, Бяла, Нови пазар, Варна и Банско.

Традицията и опита в дългогодишната работа в областта на газификацията ни помага и в същото време изисква от нас да сме още по-отговорни при осъществяване на основната ни дейност – осигуряване безопасност и надеждност на газовите съоръжения и инсталации /системи за природен газ/.