За Овергаз Техника

"Овергаз Техника" АД като лицензирано лице за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО, Ви предлага следните услуги:

  • Оценка и заверка на съответствие с техническите изисквания на инвестиционен проект /заверка/;
  • Регистриране на СПО;
  • Първоначален технически преглед;
  • Периодичен технически преглед без изпитване на якост;
  • Периодичен технически преглед с изпитване на якост;
  • Извънреден технически преглед;
  • Консултантски услуги, извършване на експертизи на СПО и документация.

"ОВЕРГАЗ ТЕХНИКА" АД ИМА СЛЕДНИТЕ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ: