Нашите цели

Задоволяване на високите изисквания на своите клиенти, като гарантира безопасността на потреблението на природен газ и надеждната работа на разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите, съчетани с високо качество на обслужване.

Формиране на трайно обществено мнение за предимствата и безопасността при използването на природен газ, спомагащо за европейското развитие на България.

Изграждане и развитие на взаимоизгодни и коректни взаимотношения със своите партньори.

Осигуряване на своите служители работна среда, гарантираща повишаване на тяхната квалификация, непрекъснато професионално развитие, мотивация и атрактивно възнаграждение.

Устойчиво нарастване пазарната стойност и финансовите резултати на компанията.