За компанията

“Овергаз техника” АД, с предлагане на услугата “Технически надзор на съоръжения с повишена опасност” в проектирането, изграждането и експлоатацията на газови съоръжения и инсталации, активно се ангажира в реализацията на съвременни инфраструктурни и други инженерни проекти с приоритет в развитието на пазара на природен газ, в полза на обществения интерес за популяризирането и добрия имидж на природния газ, за поддържане на висока степен на сигурност и задоволство в клиентите.

“Овергаз техника” АД е коректен и сигурен партньор, предоставящ качествени услуги в областта на Техническия надзор, при стриктно спазване на действащата в Република България законова и нормативна уредба, регламентираща тази дейност. Компания разполага с високо квалифициран персонал с голям опит в сферата на газификацията, което гарантира изпълнението на тази дейност съобразно най-високите стандарти за качество, доказани в практиката на фирмите от системата на “Овергаз”.

ДЕКРАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО